prev  8   9   10   11   12   13   14   15   16  next
בדיחות - קרש
נ.. נ.. נח... נח... נחמ.. נחמן... ומעכשיו חדש : נחמן, הפסיק לגמגם !
בדיחות - קרש
שיכור אחד ניגש לשוטר ושואל אותו : תגיד לי אדוני השוטר, איפה המדרכה ממול ? אז השוטר עונה לו : שם מעבר לכביש, אז השיכור אומר לו : נו מה אתה מסתלבט עליי ? הרגע אמרו לי שם שזה פה..
בדיחות - קרש
שני בלונדיניות מדברות בניהן, משעמם להן והן מתחילות לדבר שטויות, אחת מהן אומרת לשנייה : אם אני אקפוץ מבניין של 200 קומות אני אמות ? אז השנייה אומרת לה : בטח שכן, אז הראשונה שואלת, כמה זמן זה ייקח עד שאני אמות ? עונה לה השנייה : שבוע, הראשונה שואלת : אבל ממה אני אמות ? עונה לה השנייה : כאילו דה ? בלי אוכל שבוע..
בדיחות - קרש
שני משוגעים בבית המשוגעים מתכננים בריחה מבית המשוגעים, הם חושבים וחושבים, הראשון מציעה, כשננסה לברוח, אחרי שנעבור את השומרים, אם תהיה חומה ניקח איתנו אתי ברזל ונחפור מתחתיה, השני אומר : אם תהיה רצפה מאבן איפה שהחומה ולא נוכל לחפור, ניקח איתנו סולם ונטפס מעליה, הם מתחילים לרוץ, עוברים את השומרים מגיעים ליציאה, מסתכלים אחד על השני ואומרים : איזה שיט, אין בכלל חומה !
בדיחות - קרש
מה יכול לאיים קיר אחד בתוך חדר, על קיר צמוד לו באותו החדר : חכה, חכה, ניפגש בפינה !
בדיחות - קרש
איזה ברכות כבר אפשר לאחל לזקן ביום הולדתו המאה ועשרים ? רק : שיהיה לך יום טוב ..
בדיחות - קרש
איפה ערפדים חוסכים את רכושם ? בבנק הדם !
בדיחות - קרש
למה תכנית הטלוויזיה של מי השורה הזאת נצפתה באחוזי רייטינג ל כך גבוהים ? בגלל שכל מעשני הסמים למיניהם ראו אותה..
 
prev  8   9   10   11   12   13   14   15   16  next