prev  8   9   10   11   12   13   14   15   16  next
בדיחות - קרש
מה זה שהגבר משתמש בו, והוא מכניס אותו ומוציא ומכניס ומוציא עד שבסוף אין כבר מה לסחוט ממנו והוא מטפטף ? שקית תה.
בדיחות - קרש
שני מפגרים שברחו מבית משוגעים מגיעים לתל אביב מטיילים בעיר ורואים שלט שכתוב עליו : כיכר רבין, אז אחד מהם אומר לשני, רבין נרצח במקום הזה, אומר לו השני : וואי איזה קטע שהוא נרצח בכיכר שלו.
בדיחות - קרש
למה עיוורים לא עושים צניחות או קפיצת בנג'י ? למה שהכלבים שלהם מפחדים !
בדיחות - קרש
למה לפי נתוני משרד התחבורה התגלה שרוב התאונות קורות אחרי שהגברים שותים כמות מוגזמת של אלכוהול ? כי אז הם נאלצים לתת לבחורה שאיתם לנהוג במקומם.
בדיחות - קרש
יוסי נסע לביתו של רועי לנחם אותו ואמר לו : שמעתי, ואני מאוד מצטער בשבילך שקברת את אשתך, אז רועי אמר לו : לא הייתה לי אפשרות אחרת, היא מתה.
בדיחות - קרש
שני פרסיות מדברות בניהן, אומרת אחת לשנייה, שיערו של בעלך נהייה מאוד ארוך, אומרת לה חברתה את באמת צודקת, הוא רוצה להסתפר, אבל הוא מתעצל ללכת לספרים, אומרת לה החברה, אבל הרי בעלך בעצמו הוא ספר לא ? אומרת לה החברה : נכון אבל הוא יקרן !
 
prev  8   9   10   11   12   13   14   15   16  next