prev  1   2   3   4   5   6   7   8   9  next
אנגלי רוכב על סוסו ביער ולפתע שומע קול שאומר לו שיש לו שלוש משאלות, אומר לו, אני רוצה פנים של בראד פיט, גוף של ארנולד שוורצינגר, וזין כמו של הסוס שאני רוכב עליו, יום למחרת קם בבוקר מגיע נרגש לראי, רואה שיש לו פנים יפות, גוף שרירי, מסתכל בתוך המכנסיים, ואומר " שיט !!! אתמול רכבתי על סטלה.. "
בדיחות - גסות
שוטר רואה איזה איש קבצן לבוש סחבות מתהלך עם שק, שואל אותו מה יש בשק ? עונה לו הקבצן שהוא מתהלך לו בין כל השירותים הציבוריים, ניגש לאנשים כשהם משתינים ואומר להם, או שאתם משלמים לי עכשיו 20 שקל או שני חותך.. אז שואל אותו השוטר אבל מה יש בשק ? אומר לו הקבצן, יש כאלו שלא משלמים..
בדיחות - גסות
אבא זירעון מדבר עם בנו הזירעון הקטן ומסביר לו שכשהוא ירגיש שהוא נכנס לתוך מקום חם וצפוף בין מלא זירעונים אחרים שירוץ קדימה בכל הכוח עד הסוף וייתפס בכל הכוח בביצית, יום מגיע, וזה קורה הזירעון האמיץ רץ עוקף את כולם, מגיע עד הסוף תופס ושואל, את ביצית, עונה לו : לא, אני עששת..
בדיחות - גסות
שני אנשים משתינים בשירותים ציבוריים, ולאחד יש גיבנת וזין ענק, אומר לו זה שלידו, תאמין לי עם זין כמו שלך הייתי מוצץ לעצמי כל היום, אומר לו הגיבן וממה אתה חושב שנהייתה לי גיבנת ?
בדיחות - גסות
מרוקאי ואשתו יושבים בבית והאישה מבקשת ממנו 10,000 שקל לניתוח להגדלת חזה, והוא אומר לה, למה לך ניתוח, תשפשפי גל יום את החזה כמה פעמים בנייר טואלט, ואומרת לו, נו אבל איך זה יעזור ? אז בעלה המרוקאי ענה לה : לתחת שלך זה עזר !
בדיחות - גסות
איזה פסיכיאטר מגיע לבית משוגעים לבדיקה שגרתית ובאותו ערב מכיני המשוגעים מופע על במה, עולה משוגע עורם כולו ואומר שהוא התחפש לפצצה של 20 קילו מטען, בא השני שאחריו גם הוא ערום כולו ואומר שהוא התחפש לפצצה של 40 קילו, בא השלישי ואומר שהוא התחפש לפצצת אטום, לפתע לפני שהפסיכיאטר מצליח להבין מה קורה, כל המשוגעים מתחילים לנוס על נפשם, הוא לא מבין ושואל את אחד המשוגעים למה אתה בורח, אז ענה לו המשוגע, ראית איזה פתיל קצר יש לו ?
בדיחות - גסות
בעיר אחת היה כומר והוא קבע עם נשות הכפר שבמקום לספר לו שהן בוגדות בבעליהן שיגידו שהן נפלו במדרגות, יום אחד הוא היה צריך לצאת לנסיעה של יומיים, ובא מחליף בשבילו, ביום החזרה אומר לו המחליף : תשמע אתה חייב לתקן את המדרגות אצלכם בעיר, לא ייתכן שכל הבנות כל הזמן נופלות שם, הכומר מתחיל לצחוק, ואז המחליף אומר לו : מה אתה צוחק ? גם אשתך נפלה פעמיים !
בדיחות - גסות
מרוקאי חוזר לבית שלו ורואה את אשתו ערומה ובין רגליה את השכן שלהם שוכב עם ראשו על שדה, הוא נהיה עצבני ושואל אותם, מה אתם עושים ? אז השכן אומר לו : אני שומע רדיו דרך השד השמאלי שלה, אז הבעל ניגש, שם את ראשו גם הוא על השד ואומר לשכן, אני לא שומע כלום ! אז השכן אומר לו : נו מה הפלא, אתה לא מחובר.
 
prev  1   2   3   4   5   6   7   8   9  next