prev  15   16   17   18   19   20   21   22   23  next
בדיחות - גסות
שני פושעים שהשתחררו מהכלא, קיבלו בחזרה את הרכב שהיה להם, הם נשאו איתו קצת והגיעו עד ליישוב קרוב ושם הוא הפסיק לעבוד, מאחר שלא היה להם בארגז הכלים את הכלים שהם היו צריכים הם החליטו שעם ווזלין הם יוכלו להחליף את השמן בווזלין שישמש אותם עד למוסך הקרוב, והם נכנסו לבית הקרוב שהם ראו. באותו בית היה וויכוח שנגמר דקה לפני שהם נכנסו מי ישטוף את הכלים כי נהרסה מכונת הכלים בבית, והוחלט שמי שמוציא מילה מהפה הוא שוטף את הכלים, הפושעים ניגשו אל הבת ואמרו לה שהם צריכים משהו, משלא ענתה להם, הם התחילו להתעסק איתה ואף אחד לא הגיב, אז הם זיינו אותה ואחרי זה גם את הבת השנייה ובסוף גם את האימה, אחרי שהם גמרו הם באו לאבא ושאלו אותו : תגיד יש לך ווזלין ? האבא אמר : זהו, נשברתי אני אלך לשטוף את הכלים !
בדיחות - גסות
בעל מרים טלפון לבית המלון שבוא מתאכסנת אשתו המשרת ניגש ומרים את הטלפון, הבעל שואל את המשרת מה האישה עושה עכשיו ? אז המשרת אומר לו שהוא לא יודע, אז הבעל אומר לו שילך לבדוק, המשרת קם מניח את טלפון על השולחן בודק בחדר ושומע אנחות וגניחות, חוזר תופס את הטלפון ומספר את זה לבעל, הבעל מתחרפן לגמרי, ואומר למשרת תפתח את המגירה הראשית ותסתכל בצד שמאל, יש שם אקדח ? המשרת בודק חוזר לטלפון ואומר לו כן, אומר לו הבעל לך תהרוג את שניהם, המשרת ביצע תפס בטלפון ואמר לו : נו הרגתי אותם, מה לעשות עכשיו, אז הבעל אמר לו תזרוק את האקדח לבריכה, המשרת אומר לו : אבל אין לנו בריכה, אז הבעל אומר מה זה לא חדר 3904 ?
בדיחות - גסות
בלובי של מלון, מגיעים בחור ובחורה באותה עת כדי לקבל את המפתחות לחדר, ובטעות הוא מכניס את המרפק שלו לתוך השד השמאלי של האישה, לרגע שניהם עמדו בהלם, ולאחר רגע הוא התעשת על עצמו, ואמר לה : אם הלב שלך רך כמו השד שלך, אז בטוח אני שתסלחי לי, אמרה לו היא : אם איבר המין שלך קשה כמו המרפק אז תגיע מאוחר יותר לחדר 320 !
בדיחות - גסות
משפחה נוסעת במטוס למדינה אחרת, כשהם מגיעים למטוס הדיילת אומרת לילדה שהיא לא יכולה להיכנס עם האוגר שהיה לה לתוך המטוס, כי אסור להכניס בעליי חיים, אחרי שהילידה בוכה הרבה והמטוס כמעט ממריא, האבא בסוף לוקח את האוגר מכניס לתחתונים שלו והם עולים למטוס, אחרי שהם יורדים מהטיסה, הבת מבקשת מאבא שלה את האוגר בחזרה, והאבא אומר לה תשמעי מתוקה, אני ממש מצטער, אבל כשהוא חשב שהביצים שלי זה אגוזים ושיחק איתם, הצלחתי עוד להתאפק, כשהוא חשב שהתחת שלי זה מערה סבלתי בשקט, אבל כשהוא ניסה להכניס את האגוזים למערה, לא יכולתי יותר..
בדיחות - גסות
זונה כמעט ערומה נכנסת לתוך מונית, הנהג הפרסי מסתכל כל הנסיעה על הזונה, והיא אומרת לו : נו, מה הקטע שלך אתה רוצה חפוז ? עונה לה הפרסי : לא, ממש לא, אני פשוט חושב מאיפה לעזאזל את תוצאי לי תכסף למונית.
בדיחות - גסות
יום אחד נוסע לו רוב אופניים באמצע היום, ופתאום מגיחה מתוך השיחים בחורה יפיפייה ערומה לגמרי ומבקשת טרמפ, הבחור הנבוך מסכים ומעלה אותה לאופניים שלו, הם נוסעים ככה והוא לוקח אותה לבית שלה, כשהם מגיעים לבית שלה והיא יורדת, היא אומר לו : אני לא יודעת אם שמת לב אבל נסעתי איתך כל הדרך ערומה לגמרי, ענה לה הבחור : ואני לא יודע אם שמת לב אבל לאופניים שלי אין בכלל רמה !
 
prev  15   16   17   18   19   20   21   22   23  next