prev  8   9   10   11   12   13   14   15   16  next
בדיחות - בדיחות עדות
למה כורדים מתחרפנים אחרי שהם שותים סירופ ? כי הם שוכחים שצריך לערבב.
בדיחות - בדיחות עדות
למה פרסים שמים לילדים שלהם אטמי אוזניים כשהם הולכים איתם לים ? כדי שהם לא ישמעו את המוכר ארטיקים !
בדיחות - בדיחות עדות
מה נראה כמו דף במחברת חשבון ? תצלום מהאוויר של הפגנת כורדים !
בדיחות - בדיחות עדות
למה פרסים נוסעים בשיא השרב בקיץ עם חלונות סגורים ? כדי שהאנשים בחוץ יחשבו שיש להם מזגן !
בדיחות - בדיחות עדות
למה פרסים הולכים עם האף והפה פתוחים לרווחה כל הזמן ? כי האוויר בחינם !
בדיחות - בדיחות עדות
כורדי מגיע לפסיכולוג ומספר לו על מקרה מוזר שבוא בכל פעם שהוא בא לשתות קפה נכנס לו משהו לעין, לאחר שהוא מדגים לפסיכולוג, הפסיכולוג נותן לו מרשם ורושם : נסה לשתות את הקפה כשהכפית בחוץ.
בדיחות - בדיחות עדות
כורדי אחד בא לפרסי ואומר לו אם תנחש כמה כסף יש לי בכיס תקבל את המאה שקל.
בדיחות - בדיחות עדות
למה סטיווי וונדר הזמר העיוור המפורסם מחייך כל הזמן כשהוא שר ? כי הוא לא יודע שהוא כושי !
 
prev  8   9   10   11   12   13   14   15   16  next